Tips

Meest gebruikte links
Actieve topics
Laatste kaartcommentaar

Spoilers
Core Set 2021 (C21)
Jumpstart (JMP)
Commander 2020 (C20)
Ikoria: Lair of Behemoths (IKO)
Theros Beyond Death (THB)
Throne of Eldraine (ELD)

Alle spoilers zijn te maken in de catalogus en staan met linkjes op de winkel homepage.

Verkoop of ruil je overtollige kaarten aan Nedermagic via onze dynamische inkooplijst of vraag per email een bod op je gehele collectie.

Draftbattle Core Set 2021.

[Column] Development - The key?

Scroll: [boven|reacties|beneden]
3-12-2014 16:37:00

Een aantal weken geleden postte ik een nieuw topic betreffende suggesties van jullie, de lezers, voor columns (het topic is hier te bezoeken). Uit de verscheidene suggesties kwam ik er één tegen die mij specifiek zeer aansprak, en dat was de suggestie van Johannes betreffende een bepaalde manier om zowel kaarten als decks te "evalueren". Deze manier gebruikte een aantal "hoofd-onderwerpen", welke ik hieronder (na redelijk wat onderzoek, daar er nog nooit eerder iets over deze manier van aanpak geschreven is - althans, niet iets wat ik kon vinden) zal trachten te beschrijven. De 4 hoofd-onderwerpen zijn als volgend:

Development
Boardstall
Losing
Winning

De originele aanpak voor dit stuk was het formaat "Limited", maar na wat onderzoek kwam ik er achter dat het niet alleen daar, maar op eigenlijk elk formaat toepasbaar was. Daar mijn persoonlijke interesse vooral richting "Legacy" ( en daarna "Vintage" en "Modern" ) gaat, zal dit stuk daar - helaas - een focus op leggen. Desalniettemin zal iedere speler er wel degelijk lering uit kunnen trekken. Zo niet, dan spijt mij dat enorm, maar ik kan het me niet voorstellen.

Veel plezier met lezen!

Development
De definitie van het concept "development" die wij in dit stuk zullen aanhouden zal in eerste instantie gebaseerd zijn rondom het begrip "resources". De ontwikkeling van deze "resources" zijn cruciaal voor een goed verloop van een match en zijn ook zeer bepalend voor de uitkomst van die match, zoals wij verder in deze tekst nog zullen ontdekken.

Onder "resources" vallen een aantal verschillende termen, welk ik hieronder zal toelichten:
- Mana
- Boardpresence
- Life
- Graveyard
- Options

Sommige "resources" zullen voor zichzelf spreken, maar anderen zullen een wat uitgebreidere uitleg vereisen.

Mana
"Mana" is de drijfveer van nagenoeg (ik laat Manaless Dredge / Dredge / --- hier dan ook even buiten beschouwing, daar dat decks zijn die wel degelijk deze resource kunnen missen) elke match. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er zoveel tijd en moeite (en geld) gestoken wordt in het bouwen van een sterke manabase. "Mana" beslist of jij als speler überhaupt je verdere resources kunt ontwikkelen, dus de ontwikkeling van "mana" zelf is cruciaal voor het bouwen van een goed deck.

"Mana" is echter wel een zeer breed begrip. Doorgaans gaat het al gauw om lands, maar er zijn decktypes waarbij het ook door middel van "rituals", "moxen" of andere tricks haalbaar is. Het correcte aantal Cabal Rituals in een Tendrils of Agony-deck is dan ook regelmatig een grote vraag, daar de ontwikkeling van je verdere spel van dat aantal af hangt. Een andere vraag die regelmatig opkomt is "hoe zwak ben ik tegenover kaarten als Wasteland of Blood Moon?". Allemaal vragen die laten zien hoe belangrijk deze "resource" wel niet is.Boardpresence
"Boardpresence" is een breed en abstract begrip, daar het in vele vormen komt. Kortweg betekent "boardpresence": hoe goed is mijn positie op de battlefield (het "board) ten overstaande van mijn tegenstander? Dit kan geïllustreerd worden door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een Counterbalance, vergezeld door een Sensei’s Divining Top, maar natuurlijk ook simpelweg door het controllen van een Hill Giant waar je tegenstander die niet heeft.

"Boardpresence" is een belangrijke resource die ontwikkeld zal moeten worden, daar dit een van de meest directe resources is die uiteindelijk de match zal bepalen. Ontwikkel je je "boardpresence" niet goed ten overstaande van je tegenstander, dan zal het winnen van een match doorgaans een stuk moeilijker worden voor je. Ook hiervoor geldt de regel: maak je je er wel eens zorgen over? Dan is al aangetoond hoe belangrijk het is (intuïtief weten we het eigenlijk allemaal).Life
Hoewel de nieuwere spelers "Life" niet gauw als "resource" zullen zien, is dit wel degelijk het geval als het gaat om een match. Je "lifetotal" is in die optiek namelijk niet iets wat je direct moet koesteren, maar eerder een extra resource die klaarstaat om in diverse situaties te gebruiken. Er zijn verschillende kaarten die gebruik maken van die "resource", waarvan enkele voorbeelden de fetch-landen zijn (Misty Rainforest, Bloodstained Mire, Windswept Heath, etc.), Thoughtseize, een aantal -kaarten (o.a. Surgical Extraction), de lijst gaat maar door.

"Life" als "resource" zien gaat echter niet alleen om spells die je lifetotal utiliseren, maar ook over het verloop van het spel zelf. De beslissing om te blocken (waarbij je je creature verliest maar je lifetotal behoudt) of om niet te blocken (waarbij je lifetotal krimpt maar je wel je creature behoudt) is een prima voorbeeld van die utilisatie. Het spel is doorgaans pas afgelopen wanneer je op 0 levens staat, wat automatisch dus een doorgang biedt tot die utilisatie.

Let wel dat er bij deze "resource" dus in veel mindere mate sprake van ontwikkeling is! Het gaat hier eerder om "nuttig gebruik van" dan vooruitgang, en het optimaliseren van dat nut hangt iedere keer weer van een andere beslissing af. Hoe hiermee om te gaan is een proces dat komt met veel vallen en opstaan; ben je daar van bewust.Graveyard
Hoewel niet voor elk deck even relevant, de "graveyard" is zeer regelmatig een "resource" in een match en vereist dan ook wel degelijk onze aandacht. Of het nou gaat om kaarten als Deathrite Shaman, Treasure Cruise of –in extreme gevallen- Ichorid of Reanimate: je gaat er gegarandeerd mee te maken krijgen (is het niet bij jezelf, dan wel bij je tegenstander). Hoe om te gaan met deze "resource" hangt wederom dus van de situatie af, maar ermee om kunnen gaan zal een uiterst belangrijke vaardigheid blijken, daar het regelmatig verband houdt met het hoofdconcept "Development".Options
De laatste "resource" die ik zal bespreken zal voor veel mensen in eerste instantie een opgetrokken wenkbrauw opwekken. "Options" is dan ook een zeer vaag begrip, maar heeft over het algemeen betrekking op jouw flexibiliteit in de match ten overstaande van je tegenstander. Het ontwikkelen van deze resource zorgt ervoor dat jij makkelijker kan anticiperen, wat jouw kansen in het spelverloop zal verbeteren.

Kaarten als Deathrite Shaman of Umezawa’s Jitte zijn hier een sterk voorbeeld van. De Shaman kan in meerdere situaties voor veel opbrengst zorgen: hij kan je mana accelereren, het target van bijvoorbeeld een Snapcaster Mage weghalen, een klok verzorgen, Reanimate-targets verwijderen, life gainen en Treasure Cruise vertragen – en dit allemaal terwijl hij ook nog eens kan blocken (en dan laat ik zijn creature types nog buiten beschouwing). Diezelfde diversiteit geldt voor de Umezawa’s Jitte, maar zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Kan jij nog een goed voorbeeld van een kaart die deze "resource" ontwikkelt benoemen?Carddraw
In tegenstelling tot wat de meeste mensen zullen zeggen, is "Carddraw" in het licht van deze concepten dus GEEN "resource". "Carddraw" is een manier om aan je resources te komen, en daarin zit het verschil: het doet op zichzelf namelijk helemaal niks. "Carddraw" is echter wel een manier om je "resources" te ontwikkelen. Is je deck gebalanceerd in zijn "resources", dan kan "Carddraw" (bijv. Divination o.i.d.) ervoor zorgen dat je die "resources" ook kunt blijven ontwikkelen door ze weer te pakken – en daarmee grijp ik meteen de kans om over te springen naar het volgende onderwerp:

BoardstallDe "Boardstall": een situatie waarin zowel jij als je tegenstander een aantal "resources" hebt ontwikkeld, maar er een precieze balans is tussen die "resources". Hiervoor gebruik ik graag de term "impasse": een moeilijke situatie voor beide spelers omdat er geen "uitweg" in het spel is zoals het er op dat moment ligt.

De truc om uit een "Boardstall" te komen zit hem dus in de manier waarop jij als speler besloten hebt je "resources" te ontwikkelen, maar ook hoe efficiënt en divers (remember: "Options") jij dat besloten hebt te doen. Een deck als Sneak & Show (een Legacy-combodeck met Sneak Attack en Show and Tell) of Splinter Twin (een Modern-combodeck met Splinter Twin en Pestermite / Deceiver Exarch) vertrouwen bijvoorbeeld op hun combo: zodra dat is gelukt, is "resource"-development niet meer nodig. Je ziet dan ook regelmatig dat zij een probleem hebben als die combo onderbroken wordt; het board is leeg, maar de tegenstander van de combo-speler heeft een betere balans in zijn resource-development dan hij of zij zelf (al gaat dit rekensommetje vooral voor de Splinter Twin-speler vaak niet op in de praktijk, daar zijn combo-enablers ook een resource van "Options" zijn - kijk maar eens naar wat je allemaal met een Pestermite kunt doen).

Er zijn echter veel meer situaties waarin een "Boardstall" voor kan komen. Mirror-matches zijn een goed voorbeeld, daar de development veelal hetzelfde is voor beide spelers. Het komt hier dan op de strategische inzichten van iedere speler aan: hoe gaan zij uit de balans breken? Hoe gaan zij ervoor zorgen dat hun development beter verloopt dan die van de tegenstander? Regelmatig zie je dat dit situaties zijn waarin de speler die ietswat on-orthodoxe beslissingen in zijn lijst maakte, het voordeel heeft. Zijn deck heeft namelijk op zo'n moment meer "Options" dan het deck van de tegenstander, iets wat de "Boardstall" kan doorbreken.LosingEen situatie is negatief (en de speler is dan dus "losing") wanneer de tegenstander zijn resources ten overstaande van jou zijn "resources" efficiënter heeft ontwikkeld dan jij dat hebt gedaan. Hierin schemert dus ook de nadruk van deze development al redelijk door: het is cruciaal voor je overwinning.

Er zijn verschillende manieren om met deze "match-state" om te gaan, maar uiteindelijk zullen zij allemaal net zo hard terugvallen op die development – en dan vooral op de resource "Options". Deze "Options" zijn namelijk óók bedoeld voor negatieve "match-states". Deathrite Shaman is hier –wederom- een goed voorbeeld voor: het kan een kill zijn (iedere beurt 2 levens is meer dan men zou verwachten), maar ook kan hij ervoor zorgen dat jij langer in leven blijft, waardoor jij meer mogelijkheden hebt om nieuwe "Options" te pakken.

Ik heb een fragment geselecteerd uit de coverage van het Word Championship 2014 waarin dit perfect geïllustreerd wordt. Als je hier doorspoelt naar 15:36, dan hoor je Marshall Sutcliffe (een van de commentators) praten over "denying your opponent drawsteps". McLaren heeft Watanabe in een ijzeren greep: zijn "resources" zijn beter ontwikkeld dan Watanabe en de enige mogelijkheid voor Watanabe om daar onder uit te komen en het spel te winnen, is het pakken van een van zijn Auras (daar hij een creature met Shadow op het veld heeft liggen). De crux zit hem hier voor McLaren dus in het weggeven van zo weinig mogelijk "Options": de drawsteps. Iedere drawstep is een "Option" voor Watanabe, zijn enige "Option" zelfs, en dus kan McLaren Watanabe niet te vrij laten daarin.

Natuurlijk is het in Limited redelijk moeilijk om je "resource"-development onder controle te houden; je bent immers in grote mate afhankelijk van de randomisatie van de packs die je krijgt. Desalniettemin is het wel degelijk mogelijk om enigszins die development in de gaten te houden, en al gauw zie je (zeker in dit voorbeeld) hoe je elke "resource" ten volste zal moeten benutten om uiteindelijk toch nog de kans te hebben om te overwinnen.

Ietswat algemenere voorbeelden voor deze situaties zijn de mono- strategieën, ook wel bekend als "Burn" of "Red Deck Wins (RDW)". Sterke decks die, als het gaat om de resources "Mana" en "Boardpresence", niet zozeer veel te developen hebben, maar daardoor ook zeer veel inleveren als het gaat om "Options". Het zijn geen slechte decks, het is niet mijn taak om die afweging te maken, maar als iemand voor een dergelijk deck kiest, dan is het wel van belang dat hij/zij zich bewust is van die tekortkoming in het deck. Deze decks zullen namelijk of de game afsluiten nog voordat jij met je "resource"-development klaar bent, of struikelen en nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden omdat hun deck inlevert bij de "resource" "Options", jou de ruimte gevend controle over de game te krijgen.

Kortweg: ken je kaarten, ken je deck en weet bij welke "resource" je deck problemen ondervindt. Door deze kennis toe te passen in je games zul je minder vaak in die "losing" positie komen, en mocht je er toch komen: je weet dan in ieder geval hoe je dingen moet aanpakken om er weer uit te komen.WinningEn de laatste, voor zichzelf sprekende, boardstate die we dan kunnen krijgen is natuurlijk een "winning" boardstate: een boardstate waarin jouw "resource"-development superieur is aan die van je tegenstander, waardoor jij de mogelijkheid hebt de game tot een positief resultaat af te ronden.

Het bereiken van deze boardstate is het resultaat van een delicaat opererende speler die oog heeft op zowel zijn als die van de tegenstander's "resources" en daardoor een voorsprong kan bereiken op de meest cruciale "resources" in die gegeven situatie. Een mooi voorbeeld is hiervoor is het moment waarop je tegenstander een Dredge-deck speelt (of in Modern: een Living End-deck), daar je intuïtie eigenlijk al meteen laat zien dat we allemaal in zekere mate de inhoud van deze column volgen: je pakt zijn grootste "resource" na het sideboarden meteen aan, namelijk de "graveyard". Dit doe je door kaarten als Rest in Peace of Grafdigger’s Cage, of andere kaarten die een ontzettend grote invloed hebben op zijn development. Deze kaarten hebben zelfs zo'n grote invloed daarop, dat het sideboard van veel graveyard-decks gebaseerd is op het tegengaan van die kaarten; doet de graveyard-speler dit niet, dan is het voor hem immers onmogelijk om zijn belangrijkste "resource" te ontwikkelen en, in het verlengde daarvan, een winnende boardstate te creëren.

ConclusionDit is een van de krachtigste voorbeelden die ik kan geven omtrent het centrale concept van deze column: "Development" is key als het gaat om een potje Magic, in elk formaat. Dat we daar allemaal al in zekere mate mee bezig zijn, is alleen maar een versteviging van dat centrale concept.

Ik wil hierbij een hoop mensen bedanken:
Johannes, voor het opperen van het idee voor deze column,
Mijn lokale speelgroep (jullie weten wie jullie zijn),
De Vintage-community op Facebook,
Matthew Gottshall (thanks for sticking up with my questions, my friend),
Nog vele anderen die ik natuurlijk, in al mijn drukte, vergeten ben,
en natuurlijk het belangrijkste: jullie, de lezers!

Ik hoop dat het een informatieve column was die, ook al is het misschien maar een klein beetje, jullie heeft kunnen helpen in het evalueren van zowel individuele kaarten als decks. Mochten er aanvullingen, aanpassingen of andere vormen van respons zijn, dan hoor ik het natuurlijk graag in de comment-sectie hieronder.

Enorm bedankt voor het lezen van deze column!

-C.

 Reactie plaatsen

Reacties (9)

Scroll: [boven|reacties|beneden]
Danny (38) Offline Persoonlijke Pagina Profiel Collectie Stuur persoonlijk bericht
3-12-2014 17:09:00

Leuk om te lezen, lekker leerzaam en kort maar krachtig. Denk dat zeker mensen die willen gaan beginnen met toernooien spelen hier wel wat aan zullen gaan hebben

3-12-2014 17:09:00

Ik heb het stuk gelezen, qua vorm zit het prima in elkaar. Ik heb echter wel een aantal kritische noten. De belangrijkste kritiek op dergelijke artikelen, en ik heb er best veel gelezen voor mijn eigen soortgelijke artikel, is dat er veel concepten worden geïntroduceerd maar niet helder is hoe ze precies samenhangen.

Zo schrijf je onder het kopje "Boardstall" en ik citeer,

De "Boardstall": een situatie waarin zowel jij als je tegenstander een aantal "resources" hebt ontwikkeld, maar er een precieze balans is tussen die "resources".

/einde citaat

Dit roept onmiddelijk de vraag op om welke resources het gaat en hoe ze met elkaar verhouden, laat staan dat er een "precieze balans" kan ontstaan. Is een Black Lotus gelijkwaardig aan anderhalf Ancestral Recall, bijvoorbeeld?

Bij het schrijven van jouw artikel is tevens duidelijk dat je (onbewust) een bepaald paradigma in je achterhoofd hebt gehouden, zo schrijf je en ik citeer,

"Boardpresence" is een belangrijke resource die ontwikkeld zal moeten worden, daar dit een van de meest directe resources is die uiteindelijk de match zal bepalen.

/einde citaat

Dat is iets waar combodecks, zoals ANT (stormcombo) niks aan hebben aangezien ze helemaal niet bezig zijn met het ontwikkelen van een board presence/state. Daarnaast is het ook onduidelijk hoe je board presence als resource voor stelt. Kan ik een tiende van mijn board presence inruilen voor 2 kaarten? Is dat goed, is dat niet goed? En welk tiende deel dan?

Wees ook beducht op het gebruiken van het woord 'moeten' want dat drukt iets normatiefs uit. Waarom MOET de board presence als een belangrijke resource ontwikkeld worden? Wat gebeurt er als, bijvoorbeeld, een stormcombospeler dat niet doet?

Nu valt er nog veel meer te zeggen maar het is ook niet mijn intentie om jouw artikel te torpederen, ik juich het schrijven van artikelen en nadenken over de fundamenten van Magic juist toe. Ik heb kritiek, zekers, dat vindt niemand leuk maar ik hoop dat ze ook als constructief ervaren worden.

3-12-2014 17:33:00

Op verzoek van Crucifix (Lookky) wil ik opmerken dat het goed is dat life als resource aangekaart wordt want dat is vaak een ondergeschoven kindje, en dat is zeer onterecht. In mijn opinie heeft het aantal levens een veel grotere impact op het spel dan ervaren spelers vaak toegeven, maar wel een veel minder grotere impact dan onervaren spelers denken. Denk daarbij aan Juzam Djinn, Jackal Pup, Ancient Tomb, e.d., kaarten die beginners vaak gewoon niet begrijpen.

Boven alles, misschien ben ik niet met alles wat in het artikel staat eens maar ik ben zeer zeker wel van mening dat het goed is dat dergelijke artikelen geschreven worden. Ik vind dat Magicspelers, zeker in mijn omgeving, te weinig schrijven danwel hun inzichten schriftelijk delen in een coherente artikel. Waarvoor hulde.

3-12-2014 20:05:00

Leuk om te lezen wederom
Zelf ben ik ook vaak bezig met het kijken naar zwakke en sterke punten in competitieve decks, en ik merk vooral dat options, wat ik zelf "versatility" noem, belangrijker worden naarmate de beschikbare hoeveelheid kaarten minder wordt. In andere woorden: In Limited is het een absolute must, terwijl ik me kan voorstellen dat je in Vintage liever een single goal deck bouwt

Nu heb ik zelf weinig ervaring met alles voorbij Modern, maar wat Limited betreft zijn dit mijn ervaringen

Premium lid Karel (31) Offline Persoonlijke Pagina Profiel Collectie Stuur persoonlijk bericht
3-12-2014 20:30:00

Ik moet de volledige column nog lezen, maar wil alvast vermelden dat er toch al een artikel over deze evaluatiemethode is geschreven: hier Wellicht een mooie aanvulling op je column :-)
Is gebaseerd op de Quadrant Theory van Brian Wong, een van de co-hosts van de podcast Limited Resources. Zeker een aanrader mocht je deze nog niet kennen!
Website van Limited Resources vind je hier - Episodes 184 en 284 gaan specifiek over Quadrant Theory.

4-12-2014 1:56:00

Goed geschreven, en het is daadwerkelijk iets anders dan "Quadrant Theory". Wat ik alleen wel mis is voorbeelden van kaarten die passen in "board stall", "winning" en "losing". Dat vind ik een tegenvaller na al die voorbeelden in alle categorieen van "development."

4-12-2014 7:50:00

Ik besef nu bij de 2e keer lezen (Ik lees alles meerdere keren als het leuk/interessant genoeg is) dat er misschien nog iets bij zou kunnen als 'resets'. Oftewel: Het moment dat je achter raakt qua resources en dus even een boardwipe speelt (of Karn Liberated).

4-12-2014 9:11:00

Hey Lookky,

Erg leuk om te lezen, de theoretische kijk op het spel bevalt me. Het is het eerste artikel dat ik lees dat een soort wetenschappelijke benadering van het spelletje kiest. Tof!

In het verlengde daarvan: het voelt een beetje alsof je theorie nog in de kinderschoenen staat, en hij vraagt erom om opgevoed te worden. Ik zou je dan ook graag uit willen dagen om je eigen theorie te toetsen - ieder onderdeel van je stuk leent zich voor een case-study: hoe(verre) maakt een specifiek deck - liefst een dat zich bewezen heeft, zodat je "kwaliteit" zoveel mogelijk constant houdt - gebruik van de door jou benoemde recources? Iedere case is dan wat mij betreft een column waardig.

Zodoende zou je deze theorie veel verder door kunnen ontwikkelen, want naar mijn mening kan er zéker op deze manier naar decks gekeken worden. Ik verwacht overigens dat je er dan achter zult komen dat je iets over het hoofd hebt gezien of ergens een te grote rol aan toebedeeld hebt.

En nog een stap verder: met een duidelijk theoretisch kader kunnen de leden van Nedermagic die zelf een dergelijk deck spelen op tournaments je er misschien helpen om hun eigen decks in kaart te brengen.

Ook ben ik benieuwd welke decks zich helemaal los van een hoge score op deze punten tóch goede resultaten weten te halen, en waarom.


Twee dingetjes nog: allereerst spreek je jezelf enigszins tegen wanneer je onder het kopje Losing de draws van Watanabe options noemt: "Iedere drawstep is een "Option" voor Watanabe (...)" --> hier stel je carddraw gelijk aan options, waar je de twee eerder afzonderlijk van elkaar benoemt en omschrijft. Dit lijkt me (naast de zaken die Wackywong noemt) een aanwijzing dat verdere ontwikkeling van het theroetisch kader een mooie uitdaging is.

En tenslotte: het valt me op dat je erg veel "aanhalingstekens" gebruikt. Een "kleine" 4% van al je woorden staat tussen "die dingen".

Daarmee sluit ik af met een kritische noot, maar dat is niet wat zou moeten blijven hangen. Het roept veel vragen bij me op, en ik ben dus aan het denken gezet. Dat is een compliment aan de schrijver.

Goed stuk, smaakt naar en vraagt om meer!

Groeten,

Stijn

4-12-2014 9:31:00

Ik wil even snel iedereen bedanken voor hun reactie! Ik kan er helaas op dit moment niet diep op in gaan (heeft met o.a. een druk schema te maken), maar wou wel even laten weten dat ik het wel allemaal volg en met een positief gevoel de reacties bekijk.

@ Stijn: het ziet er inderdaad naar uit dat dit groter zou kunnen gaan worden dan eerst gedacht - interessant!

Scroll: [boven|reacties|beneden]