Droom maar door
Ingevoerd door: Leslie
Datum: 24-3-2017 10:32:00
Kleuren:
Tournament type: Commander/EDH
Deck type: Casual, Fundeck, Budget
Maindeck

Sideboard
Aantal kaarten (main deck): 70
Prijs van het deck: € 30,35
Omschrijving / werking / speeltechniek: