Zoeken op prijs [X]
Je kunt hier zoeken op Nedermagicprijs van kaarten. Er staan 2 velden zodat je ook in een beplaalde range kunt zoeken. Het eerste veld is de minimumprijs en het 2e veld is de maximumprijs.
Geen euroteken invullen maar alleen getallen (bv 3,50).