Zoeken op castingcost [X]
Je kunt hier uitgebreid zoeken op castingcost. Het is misschien even wennen maar je kunt van alles opzoeken. Bij elk symbool heb de volgende mogelijkheden:
< kleiner dan, <= kleiner of gelijk, = exact, >= groter of gelijk, > groter dan.

Als je 1 veld selecteert zegt dat niks over de rest van de symbolen. Stel je selecteert = 2, dan krijg je alle kaarten met in de castingcost. Dat kan dus zijn , maar ook of zelfs .
Door dit te combineren met de kleurfilters en CMC kun je alles vinden wat je wilt.
Stel je wil echt alleen kaarten die kosten of of , maar geen andere kleuren erin of meer mana dan 4. Dan selecteer je = 2, CMC <= 4, kleurfilter wit.

Excate cost: hier kun je snel zoeken op exacte manacost. De gebruikte afkortingen zijn WUBGR. de castingcost op een kaart staat altijd als kleurloze mana eerst en dan de manasymbolen in de richting van het colorwheel met de klok mee.

Dus bv RW of 2WU. bij 5 kleuren start het altijd met W.

Je kunt dit laatste natuurlijk ook zoeken door =1 =1 en =2 te selecteren in combinatie met CMC=4. Dat is zelfs meestal iets beter want de hybryde symbolen tellen als allebei de kleuren. dus met deze zoekopdracht vind je ook nog kaarten die kosten.